Hizmetlerimiz
Fuar Araştırması Ve Organizasyonu
Fuar Araştırması Ve Organizasyonu

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONLARI

Günümüzde hemen her alanda yeni ürünler, yeni teknolojiler karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşen dünyada, başkalarının neler yaptığını görerek öğrenmek, bizim yaptıklarımızı başkalarına göstererek tanıtmak en kısa yoldan ancak fuarlarla mümkündür. Uluslararası fuarlar çok önceden programlanmayı, duyurulmayı ve büyük hazırlıkları gerektirir. Bu tip fuarlarda ziyaretçi veya katılımcı olabilmek için planlamanın doğru zamanda yapılması ve organize eden firmaya zamanında bilgi verilmesi gerekmektedir.


Yurt Dışı Fuarlarının Amaçları:

 Bireysel ilişkileri geliştirmek, yeni pazarlama grupları ile ilk teması sağlamak, mevcut iş bağlantılarını geliştirmek,
 Görülecek ürünün analizinin yapabilmek, yeni ürün ve uygulamaları görmek,
 İlgili uzmanlık alanında pazar hakkında genel bilgiye sahip olmak,
 Ürün seçeneklerinin karşılaştırmasını yapmak,
 Belirli çözüm arayışlarında bulunmak, teknolojik gelişmeleri izlemek,
 İş yapmakta olduğu kuruluşların sunuş yöntemlerini gözlemek,
 Kurum imajlarını yeniden gözden geçirmek,
 Satışları artırmak,
 Pazar payını korumak veya genişletmek,
 Bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim,
 Ürünler hakkında güveni artırmak veya tazelemek,
 Tüketici tutumlarını etkilemek,
 Firma ürün ve marka imajını yerleştirmek ve kalıcı kılmak.

Ticaret Potansiyeli Yüksek Olan Ülkeler

Ticaret potansiyeli yüksek ülkelerin araştırması iki yönlü yapılmaktadır. DTM tarafından ihracat stratejisi çerçevesinde ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelere ilişkin liste, her takvim yılı için bir önceki yıl içinde ilan edilir. Ancak, ihracat stratejisi çevresinde ilgili takvim yılı içinde de anılan listede değişiklikler yapılabilir.

 Organizatör Firma Açısından fuar düzenlemesi düşünülen sektördeki ürünlere göre potansiyel alıcı olan ülkelerin araştırması yapılır. Araştırmada; komşu ülkeleri ile ticari ilişkileri nasıldır, Türkiye ile ticari ilişkileri nasıldır, bu fuarla ticari çözümlere ulaşılabilir mi sorularının yanıtları aranır.
 Katılımcı Firmanın ürettiği ürün açışından potansiyel alıcı olan ülkelerin araştırması yapılır; sonraki adım ise faaliyet gösterilen sektörde yurt dışı alım ihtiyacını ölçmek amacıyla İhracatçı birliklerin'den ürün bazında araştırma yapılır. Örneğin: Hangi ülke hangi ürüne en çok talepte bulunur, fuarın organize edileceği ülke, ürünleriniz için önemli bir pazar mıdır? Ürünleriniz pazar standartlarına, tüketici zevklerine uygun mudur gibi.

Katılımcı firma olarak fuara katılım amaçlarınızı ve yapacaklarınızı aşağıdaki maddelere göre belirleyebilirsiniz:

 Müşterilerin tespit edilmesi ve hiç hesapta olmayan müşterilere ulaşılması,
 Konsantrasyon ve verimlilik, satış bağlantısı yapılması, temsilcilik verilmesi, mevcut acentenin desteklenmesi
 Pazar bilgilerinin derlenmesi, ürünlerimizin fiyat ve kalitesinin test edilmesi,
 Rakiplerin görülmesi, rekabet ve teknoloji düzeyinin belirlenmesi,
 Tüketici tercihlerinin belirlenmesi, tüketicilere ürünlerin tanıtılması ve tüketici tercihlerinin etkilenmesi, yeni ürünlerin sunulması, marka ve firma imajı tesis edilmesi ve korunması, bazı teknik ürünlerde demonstrasyon yapılması.