Hizmetlerimiz
İhracat İşlemleri
İhracat İşlemleri

İHRACAT NEDİR?

İhracat; bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ihracat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne ve İhracatçılar Birliği’ne kayıt olunması şarttır.

EVAKON TRADING' DE İHRACAT

Firmamız EVAKON Trading ürünlerini ihraç etmek isteyen siz müşterilerimize ihracatın her aşamasında A' dan Z' ye hizmet vermektedir. Söz konusu hizmeti en verimli ve kapsamlı bir şekilde sunabilmek adına iyi bir iş planı gerekmektedir. İhracat iş planı kapsamında ; ihracat potansiyeline sahip ürünler, firmanın yerli ve yabancı rakiplerine göre hedef pazardaki avantajlı yönleri, hedef müşteriler, satış taktikleri, dış pazarlara giriş yolları, dağıtım kanalları belirlenip, pazarlama stratejisi, uluslararası fiyatlandırma stratejisi oluşturulmaktadır. 

Firma sahibi müşterilerimizin ihracat talepleri doğrultusunda, ihraç edilecek ürünün tanınması, teknik spesifikasyonlarının belirlenmesi ve ürünle ilgili bütün dökümanların tarafımıza temini sonrasında, firmamız hedef pazar seçimi için sektörel olarak dünya çapında pazar araştırması yapar. Pazar araştırması yaparken aşağıda yer alan hususlar dikkat alınır:

 • Hedef pazarların demografik, sosyal, ekonomik ve politik yapıları araştırılır,
 • Hedef pazar belirlenirken coğrafi konumla ilgili bilgiler göz önünde bulundurulur,
 • Hedef pazarda sektörün endüstriyel yapısı (ihraç ürünün hedef pazardaki üretim ve tüketim miktarları, işletmelerin sayıları vb.) araştırılır,
 • Hedef pazardaki teknolojik gelişme düzeyi, bu teknoloji ile üretilen malların sektörlerdeki kullanım durumları incelenir,
 • Hedef tüketicinin kültürel yapısı, yaşam tarzı, tercih ve davranışları, tutum ve alışkanlıkları, gelir durumu tespit edilerek, ihtiyaç ve beklentileri doğru bir şekilde saptanır,
 • Hedef pazarda aynı sektörde çalışan rakip firmalar iyi bir şekilde analiz edilerek, zayıf ve güçlü yanları belirlenir, 
 • Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikalar hakkında bilgi alınır,
 • Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında bilgi toplanır,
 • Hedef ülkeyle Türkiye arasında yapılmış anlaşmalar ve protokoller incelenir,
 • Pazarın ulaşım ve haberleşme altyapılarının durumu araştırılır,
 • Hedef ülkedeki vergiler, harçlar, ihraç edilecek ürüne uygulanacak kota ve tarife dışı engeller belirlenir.