Hizmetlerimiz
İthalat İşlemleri
İthalat İşlemleri

İTHALAT NEDİR?

İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satın alınacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır.

EVAKON TRADING' DE İTHALAT

Firmamız yurtdışından ürün ithal etmek isteyen müşterilerimize ithalat prosedürünün her noktasında hizmet vermektedir. Daima müşteri memnuniyeti odaklı çalışan firmamız, İthalat konusunda da en iyi hizmeti sunmaktadır. Bu yüzden söz konusu olan ithalatın her aşamasını büyük bir titizlikle ele almaktadır. EVAKON Trading ithalat sürecini, tecrübeli kadrosuyla, profesyonel bir şekilde aşağıdaki hususları dikkate alarak yürütür.

1. Pazar Analizi:

  • İç Piyasa Araştırması; İthal eşyasının iç piyasa ticaretinde hedef müşterilerin istek ve gereksinimlerinin bilinmesine ihtiyaç olduğundan ithal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesi yapılır,
  • Rakip Mallar; Rakip malların pazardaki yeri, kalitesi, dağıtım kanalları, tanıtım faaliyetleri, fiyatı, ambalajı, müşteri hizmetleri ve benzeri bilgiler gözlemlenir,
  • Mevcut Alıcılar, Rakipler: Mevcut alıcılar hakkındaki bilgiler (miktar ve sıklık açısından satın alma şekilleri ) ile rakipler hakkındaki bilgiler (rakiplerin kim oldukları, nerede oldukları, malı kimlere sattıkları, müşterilerinin özellikleri, satın alma şekilleri, strateji ve amaçları v.b) belirlenir,
  • Maliyet: Öncelikle ithal eşyasının yurda girişi konusunda ortaya çıkacak maliyetin iyi hesaplanması gerekmektedir. Bundan dolayı, mal bedelinin yanı sıra, ödenmesi gerekebilecek vergiler (gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi , toplu konut fonu), varsa ek mali yükümlülükler, nakliye, sigorta, gümrük komisyon masrafları net olarak ortaya konulur ve ürünün maliyeti ona göre belirlenir.

2. İthal Eşyanın Belirlenmesi; İthal edilecek eşyanın ismi, ayırıcı özellikleri, teknik farklılıkları, içeriği dikkate alınarak doğru olarak belirlenir. Eşya isminin doğru olarak belirlenmesi eşyaya ait gümrük tarife pozisyonunun doğru belirlenmesini sağlayacak olup, ithalatın tüm aşamalarını olumlu olarak etkileyecektir.

3. İthal Eşyaya İlişkin Yasaklar, Kontroller Ve İzinler; İthal edilecek eşyanın yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması v.b kısıtlamalar ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi , gözetim belgesi ,kontrol belgesi, sağlık sertifikası, analiz raporu, CE belgesi gibi belgelerin talep edilip edilmediği araştırılır ve eğer varsa bu çerçevede ön hazırlık yapılır.

4. İthal edilecek ürüne uygulanan Gümrük vergisi öğrenilir.

5. Nakliye; İthal edilecek eşyanın nakliyesinde hangi yolun seçileceği belirlenir ve nakliye şirketi ayarlanır.