Hizmetlerimiz
Pazar Araştırması
Pazar Araştırması

PAZAR ARAŞTIRMASI

Piyasa (Pazar) araştırması, bir ürüne bağlı talebi belirleyebilmek için zaman ve maliyet açısından pahalı bir yöntemdir. Efektif talep, belli bir dönemde, belli bir pazarda belirli bir fiyatta ki özel bir ürünün toplam miktarını yansıtır. Pazar araştırmasının ana hedefi talep analizidir. Pazar araştırmasının amacına bağlı olarak çeşitli araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. 

Pazar araştırması türleri:

Proje değerlendirme çalışmalara dikkate alındığında piyasa araştırmaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

1) Endüstri araştırmaları

2) Tüketici araştırmaları

3) Ticaret araştırmaları

4) Fiyat araştırmalarıı

5) Dış Pazar araştırmaları: Dış Pazar araştırması dil, kültür ve toplumsal zevkler gibi yönlerden farklılık gösteren bir piyasa ortamında veri toplanması ve bunların analiz edilmesidir. Ayrıca, herhangi bir dış pazarda belirli bir mamul pazarlanırken alınacak kararlar için yardımcı olacak verileri toplamaktadır. Bu kararları şu şekilde sıralayabiliriz;

- Dış pazarlara girme kararı,

- Hangi dış pazarlara girilebileceği ve bu pazarların potansiyeli,

- Girilmesi düşünülen pazarlarda en uygun mamul türünün ve mamul özelliklerinin saptanması,

- Yararlanılabilecek dağıtım kanallarının saptanması,

- En uygun fiyatlandırma politikasının seçimi.

Dış Pazar araştırması ile sağlanacak veriler şunlardır:

1) Hedef alınan dış pazarlar hakkında genel bilgiler,

2) İhraç edilmek istenen mamul ile ilgili bilgiler,

3) Hedef alınan pazardaki mevzuat ve Pazar koşulları ile ilgili bilgiler.

Pazar araştırması yalnızca toplam talebi ve büzüme oranını araştırmakla kalmaz aynı zamanda talebin bölgesel özellikleri, çeşitli sektörlerde talep artışı, tüketici tercihleri, tüketici zevklerinde veya sınıflarında değişmeleri gelir esneklikleri, tüketici alışkanlıkları ve dağıtım uygulamaları gibi pazarın daha başka birçok özelliklerini de belirlemelidir.

Firmamız EVAKON Trading uzun yıllardır kapsamlı ve profesyonel Pazar araştırma yöntemleriyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Sizinde bu konuda desteğe mi ihtiyacınız var? Bizimle irtibata geçin, sizin için nasıl bir araştırma yapacağımıza birlikte karar verelim.